Sandviç Sistem Atletizm Pisti

atletizm pisti

Sandviç Sistem Atletizm Pisti

Sandviç sistem atletizm pistleri iki katmandan oluşmaktadır. Alt katmanda 10 cm asfat tabaka ve üst katmanda kauçuk sistem zemin kaplama katmanları bulunmaktadır. Sandwich sistem EPDM katman, poliüretan katman, elastik tabaka ve primer tabakadan oluşmaktadır.

Sandviç Sistem Atletizm Pisti Yapımı

Sentetik kaplama, DIN ve ilgili Uluslararası Federasyonların normlarına uygunluğu belgelenmiş, 10 mm Poliüretan Elastomerle bağlanmış SBR granüllerden oluşmuş elastik katman üzerine içerisine EPDM granül yataklandırılmış 4 mm poliüretan kaplama ile toplam 14 mm. Kalınlıkta sandciç sistem atletizm pisti uygulaması yapılacaktır.

Sandviç Sistem Atletizm Pisti Yapımı

1) Asfalt zemin,
2) Sentetik kaplama aşamalarından oluşacaktır.
Sentetik kaplama, DIN ve ilgili Uluslararası Federasyonların normlarına uygunluğu belgelenmiş, 10 mm Poliüretan Elastomerle bağlanmış SBR granüllerden oluşmuş elastik katman üzerine içerisine EPDM granül yataklandırılmış 4 mm poliüretan kaplama ile toplam 14 mm. Kalınlıkta sandwich sistemle uygulaması yapılacaktır.

1. Asfalt Alt Yapı

Poliüretan kaplama yapılacak alan kodları alındıktan sonra uygun eğim verilmek koşulu ile finicherle Mevcut toprak zemin sıkıştırıldıktan sonra üzerine 10 cm yükseklikte Plent mix temel yapılacaktır. No:4 (4,75mm) elek üstünde kalan malzeme olarak tanımlanan kaba agrega; taş ve çakılların kırılmasıyla hazırlanacak ve kaba mıcır olarak da anılabilecektir. Kırma kaba agregada, uzunluğu kalınlığının iki katından fazla olan yapraksal tanelerin miktarı, ağırlıkça %29’yi aşmayacaktır. Yeterince filler ihtiva eden ve No:4 (4,75 mm) elekten geçen malzeme olarak tanımlanan ince agrega, taş veya çakılın kırılması ile hazırlanacak ve ince mıcır olarak da adlandırılabilecektir. Kırma taş temel tabakası, gerekli meğil ve profiline, özellik ve şartlara uygun olarak teşkil etmiş ve agrega karışım oranları ile su içeriği onaylanmış bir plantte yapılacaktır. Kaba, ince agregalar ile filler ve suyun karıştırılması işleminde harman tipi olarak tanımlanan plantler kullanılarak malzemenin sertleşmesinden sonra tesfiye ve sislindiraj düzgün ve homojen görünümde bir temel tabakası elde edilinceye kadar sürdürülecektir. Pistin iç kenar ve uzun kenarına verilmesi gereken meğiller, serim esnasında Plant mix tabakadan başlayacaktır.

Plant mix temel tabakası üzerine yapılacak asfalt binder tabakası 6 cm. Ve aşınma tabakası ise 4 cm. Kalınlıkta olacak şekilde uygulanacaktır. Binder ve aşınma (satıh) tabakası olarak beton asfalt, mineral agrega ve mineral filler ile sıcak bağlayıcı olarak bütümlü malzeme karışımı mevcut temel tabakasına uygulanacak binder tabakasıdır. Beton asfalt kaplamaların Binder tabakası ile üstünde yer alan Aşınma (satıh) tabakasının inşası için mineral agrega ile hazırlanacak sıcak karışımda bağlayıcı olarak kullanılacak malzeme; ham petrol bazlı asfalt çimentosu dur. Asfalt çimentosu homojen olacak ve 175 ° C ye kadar ısıtıldığında kabarıp köpürmeyecek şartları sağlayacaktır. Beton asfalt kaplama inşaatında Binder ve aşınma tabakaları Karayolları Teknik Şartnamesi formülüne göre yapılacaktır. Binder ve aşınma tabakaları için plantte hazırlanan karışımlar kendi gücü ile hareket edebilen asfalt serme makinasıyla serilecektir. Serim makinası karışımı segresyon yapmadan dağıtma, yayma, düzeltme ve kısmen sıkıştırma( en az %85) özelliklerine sahip olacaktır. Serilen sıcak karışımın sıkıştırılmasında uygun ağırlıkta ve vibrasyonlu silindirler kullanılacaktır.

Bu imalat esnasında sahanın iç kenarına doğru %0,5-0,7 eğim verilecek ve saha uzun kenarına pre-fabrik ve kapaklı su kanalı kotunda su tahliyesine uygun eğimle döşenecektir.
Silindiraj esnasında zeminde kod farklılıkları bulunmayacak ve nihai yüzeyde 4 m lik düzlemde 3 mm den fazla dalgalanma olmayacaktır.
Belirtilen miktardan fazla dalgalanma olursa, sentetik kaplama imalinden önce bu dalgalanmalar saf poliüretan ve quartz kumu karışımı ile doldurulacaktır.

1.BETON ZEMİN: (Asfalt temin edilemeyen yerlerde alternatif olarak beton altyapı önerilir)

Poliüretan kaplama yapılacak Saha betonu; yıkanmış elenmiş agrega ile Türk Standartlarına uygun BS 18 betona, basınç dayanımı sağlayacak ve minimum 360 kg. çimento dozajı ile hazırlanacak, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunacak, uygulanan betondan gerekli ve yeter sayıda numune alınacak, beton içinde donatı olarak, Q 131 x Q 131 hasır çelik konarak imalatı yapılan saha betonu pervane perdahı yapılmak sureti ile düzgün yüzey elde edilecektir. Beton kalınlığı 10 cm. olacaktır.

DIN 18035 normu gereği, 4 m lik düzlemde müsaade edilen max. dalgalanma 3 mm yi aşmayacaktır. Beton yüzey, priz alması ile birlikte, 4.00 x 4.00 m. Olacak şekilde spiral yardımı ile 1 cm. derinlikte yalancı derz kesilecek şekilde imalatı yapılacaktır.

Söz konusu betonda, müsaade edilen dalgalanmadan daha fazla hata veren bölgeler, self-levelling şap uygulaması ile düzgün koda getirilecektir.

Sentetik kaplama imalatı, elektronik cihaz yardımı ile beton nem seviyesinin max. %5 e inmesi sonrasında başlayacaktır.

2.SENTETİK KAPLAMANIN TEŞKİLİ:

a) İmalatcı firmalar tarafından sentetik kaplama, Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (I.A.A.F) şartlarına ve Alman Standardı (DIN-18035/6) veya muadili diğer ulusal standartlara uygun olarak yapılacaktır. Yapılan imalatın (I.A.A.F) ve DIN yada muadili standartlara uygunluğu belgelendirilecektir.
b) İmalatın ilk aşamasında kaplamanın yapılacağı bölgeye uygun primer uygulaması yapılacaktır.
c) Primer uygulaması kür aldıktan sonra iklime uygun olarak seçilmiş Poliüretan Prepolymer (Binder) ile bağlanmış özel 1-3 mm çapında SBR granüllerin özel makinalar yardımı ile tüm sahaya 10 mm. Kalınlıkta serilmesi ile oluşacak elastik tabaka imali yapılacaktır. Bu tabaka kür aldıktan sonra, gerekli kontrolları yapılacak ve bunun üzeri 1 kat çift komponentli poliüretan ile karıştırılmış siyah SBR granüllerden oluşacak karışımla Polimerik bağlı SBR tabakanın gözeneklerini doldurmak maksadı ile lastik ağızlı düz uygulama aparatı yada mala ile sıyırma olarak kaplanacaktır. Koşu pistinde 10 mm. kalınlığa ulaşmak suretiyle elde edilen baz sistemin üzerine, malzeme kür alıp gerekli kontrolları yapıldıktan, varsa tadilat yapılacak bölgeler tamamlandıktan sonra, ithal, kiremit renkli saf poliüretan bağlayıcı 3 mm. kalınlıkta taraklı mala ile uygulanacak ve bu katman henüz kür almamışken üzerine 1-4 mm çapında ithal EPDM granüller tepeleme serpilmek suretiyle poliüretan tabakanın içerisine yataklandırılması sağlanacaktır. Bu şekilde yapılan sentetik kaplamanın nihai kalınlığı pistte 13 mm olacaktır.
d) SBR granülleri bağlamak için kullanılacak ithal pu-prepolimerin yoğunluğu 1,09 g/cm³ ve vizkozitesi 2000 ± 500 mPa*s den düşük olmayacaktır. Söz konusu katmanda ağırlıkça 100 br. SBR için 20 birim bağlayıcı kullanılacaktır.
Diğer katmanlarda kullanılacak malzemenin yoğunluğu ise, 1,17 g/cm³ den daha az olmayacak ve Shore A sertlik derecesi 50 ± 5 olacaktır. Malzemenin vizkozitesi, 3000±600 mPa olacaktır.
e) İmalatta kullanılan EPDM malzeme, ithal, 1-4 mm granül çapı aralığında, gerilme mukavemeti >7,0 N/mm², Kopma uzaması >% 650, Sertlik derecesi, Shore A 62, Ozon Direnci 200PPHM olacak, üretici firmanın üretilen ülkedeki sağlık kuruluşlarından alacağı toxikoloji raporu sağlık koşullarına uyduğu belgelenecek, menşai şahadetnamesi ile birlikte idareye sunulacaktır.
f) Poliüretan kaplama elle yada uygun tırnak yüksekliğinde lastik taraklı yayma aparatrı yardımı ile uygulanacak, malzeme henüz kür almamışken üzerine kürek yada başka bir yolla EPDM granüller tepeleme olarak serpilecektir. Granüllerin kaplamanın tamamına nufuz edecek ve yüzeyde EPDM teması sağlanmamış bölge kalmayacaktır.
g) Sistem imalatı tamamlandıktan sonra, yüzeyde kalan fazla granüller süpürülmek suretiyle saha temizlenecek ve özel çizgi boyaları yardımı ile kulvar çizgileri çizilecektir.
h) Sistemin tamamı, IAAF teknik spesifikasyonlarına gore güç emilimi özelliği %38 den az olamayacak, standart deformasyon, 0,99 çivili ayakkabıya karşı direnci DIN 18035/6 ya gore sınıf 1, su geçirimsiz, gerilme mukavemeti 0,62 N/nmm², kopma uzaması %57 olacak ve tüm test değerleri, sistemin IAAF sertifikası, meşei şahadetnamesi ile ithal ürün olduğu belgelenecektir.

3.MALZEME VE SİSTEM GEREKLİLİKLERİ:

Sistemi oluşturan elementlerin her birinin ayrı ayrı ve imalatı yapılıp teslimi yapılan sistemin tamamının, ithal olduğu, Menşei Şahadetnamesi, elementlerin teknik spektleri, üretici firmaların kalite garanti sertifikaları, imalatı yapılan sistemin DIN normlarına uygunluk belgesi ile, imalatı yapan teknik personelin, Yurt dışında üretimi yapan fabrikalardan verilecek malzemeyi uygulayabilir ehliyette olduğuna dair belge ile imalatı yapacak şirketin, son iki yıl içinde yurt içi ve dışında muhtelif tipte spor zemini kaplamasını en az 15.000 m² olmak üzere yüklenici yada taşeron olarak uygulamış olmaları şartları aranacaktır.

Sandviç Sistem Atletizm Pisti Yapımı Nizami Ölçüleri

TEKLİF ALIN
× Whatsapp Yardım