Çelik Güçlendirmeler

çelik konstrüksiyon

Çelik Güçlendirme Nedir?

Bir yapının kullanımında değişiklik olacaksa, işyerine dönüştürülen konutlar gibi... Beton dayanımında ya da donatıda kuşku olması durumunda, proje hatası ve projeye uymama, binaya yeni kat eklenmesi, taşıyıcı olmayan çok sayıda bölme duvar yapılması, yetersiz yanal rijitlik ya da binanın hasar görmesi.

Çelik elemanlar yapılar, sistem bazında veya eleman bazında güçlendirilebilir. Betonarmeye alternatif olarak mevcut binalar çelik ile güçlendirilebilir. Betonarmeye kıyasla daha sünek olan çelik, rijitlik hedefi düşük binalarda tercih sebebidir. Ayrıca, uygulama süresinin kısalığı ve çevreye etkisinin azlığı nedeniyle yönelinen sistemlerden biridir.

Çelik çaprazlar ile güçlendirilen betonarme çerçevelerin esneme kapasitelerinde ciddi artış elde edilebilir ancak bu uygulamanın kalitesine ve ne kadar ustalıkla yapıldığına göre değişir.

Yapıların taşıyıcı özelliklerinin yetersiz olması durumunda başvurulan yöntemlerden birisi de betonarme güçlendirmelerdir. Kolon ve kirişlerdeki kapasitesi yetersizlikleri bu elemanların mantolanması ile giderilebilir.  Betonarme perdeler, sistemdeki diğer elemanların deprem sırasında kendilerine gelen kuvvetin karşılanması ve toptan göçmeye neden olmaması amacıyla uygulanır. Betonarme güçlendirme çalışmalarında uzman uygulamacıların seçilmesi, kullanılan kimyasallar, beton kalitesi gibi noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Çelik Güçlendirme Gerektiren Sebepler

- Yük artışı (ilave yük gelmesi veya bina kullanım amacının değişmesi)

- Boyuna donatı veya etriye eksikliği, sıkıştırma yapılmaması (proje hataları veya imalat hataları)

- Kirişlerde boşluk açılması ve tahribatlar (tesisat kanalları, çarpmaya bağlı hasarlar)

- Beton kalitesinin düşük çıkması (hatalı beton dökümü)

Yapılan hasar tespitine göre çıkarılan projeyle, gerekli çelik konstrüksiyon destekler, kolonların veya kirişlerin çelik destek ile kaplanması imalatı yapılır.

TEKLİF ALIN
× Whatsapp Yardım